Dzień: 13 sierpnia 2021

Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych – TaniaKsiazka skierowany jest do uczniów trzeciej klasy liceów ogólnokształcących i technikum, jest kontynuacją poprzednich części oraz składa się na serie książek realizujących program nauczania z przedmiotu informatyka. Wiedz ta jest niezbędna w życiu codziennym, gdyż coraz większa jego część kręci się wokół komputerów. Książka jest zaprojektowana, aby pozostawać w korelacji z innymi przedmiotami a uczeń mógł na bieżąco korzystać z wiedzy informatycznej przy rozwiązywaniu zadań.

Cel podręcznika

Autor podręcznika Wojciecha Hermanowskiego jako główny cel postawił sobie przygotowanie uczniów do korzystania z komputerów w życiu codziennym oraz w przyszłej pracy. W trzeciej części znajdziemy takie zagadnienia jak: tworzenie prezentacji, reklamy, wysłanie korespondencji seryjnej lub zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń. Taki dobór tematów ma za zadanie uświadomić studentowi realne zastosowanie pozyskanej wiedzy. Uczeń pozna również najważniejszą teorię z tego zakresu oraz zapozna w stopniu podstawowym z głównymi systemami operacyjnymi wykorzystywanymi w przemyśle informatycznym. W podręczniku Informatyka 3 znajdziemy działy:

  • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera w nauce i firmie
  • Linux i inne systemy operacyjne
  • Programowanie i rozwiązywanie problemów za pomocą komputera.

Komputer pomaga w nauce

Każdy z działów rozpoczyna się spisem tematów, które zostaną w nim poruszone. Wszystkie lekcje rozpoczynają się od wstępu, informującego co najważniejszego uczeń powinien przyswoić podczas zajęć. Na marginesach znajdują się najważniejsze informacje oraz wyjaśnienia trudniejszych pojęć. Na zakończenie pojawia się dodatkowo kompendium wiedzy z poznanego już tematu, dzięki któremu uczeń może usystematyzować zdobyte informacje. Jako sprawdzenie pozyskanej wiedzy student ma do rozwiązania kilka zadań pokazujących wykorzystanie w praktyce poznanych na zajęciach metod.